22 ต.ค. 2023 เวลา 01:57 • หุ้น & เศรษฐกิจ

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์

อินเดียจะมีส่วนมากขึ้นในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในอีก 5 ปีข้างหน้า เนื่องจากเศรษฐกิจอินเดียยังคงขยายตัวอย่างรวดเร็ว ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเอเชียแปซิฟิกของ IMF กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่เมืองมุมไบในวันพฤหัสบดี (19 ต.ค.) ว่า อินเดียจะช่วยผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในสัดส่วน 18% ภายในปี 2571 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ระดับ 16%
ข้อมูลล่าสุดของ IMF แสดงให้เห็นว่า การที่เศรษฐกิจอินเดียขยายตัวรวดเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงนั้น อาจจะทำให้อินเดียมีส่วนผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลกได้มากกว่าจีนซึ่งเป็นประเทศคู่แข่ง
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในแง่ของขนาดเศรษฐกิจแล้ว จีนยังคงมีสถานะเป็นประเทศที่มีส่วนผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลกได้สูงกว่า โดยการประมาณการล่าสุดของ IMF บ่งชี้ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่เป็นตัวเงิน (Nominal GDP) ของจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแตะระดับ 23.61 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2571 ขณะที่ Nominal GDP ของอินเดียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแตะระดับเพียง 5.94 ล้านล้านดอลลาร์
ข้อมูลของ IMF แสดงให้เห็นว่า ในปี 2566 และ 2567 จีนและอินเดียจะช่วยผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลกได้ถึงครึ่งหนึ่งของการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลก-IQ
โฆษณา