23 ต.ค. 2023 เวลา 04:45
เขียนไว้นาน...จนลืม 😁
นักบิน บังคับเครื่องบินอย่างไร? เมื่อมีลม
1. จากภาพสมมุติว่าเราต้องการจะบินจากซ้ายไปขวา (ไปทางตะวันออก ตามเส้นสีฟ้าลายๆ)
อธิบายง่ายๆ ถ้ามีลม (ลูกศรสีฟ้า) พัดมาจากด้านบน หากนักบินยังบังคับเครื... อ่านต่อ
โฆษณา