23 ต.ค. 2023 เวลา 10:24 • ความคิดเห็น
ในมุมไหนค่ะ ความรักหรือการงาน
ถ้าตัวเรา เรามองหาคนที่มีเหตุผล คนที่สามารถเบรก และ ส่งเสริมกำลังใจให้กันและกันได้ค่ะ
เพราะบางทีคนเราเมื่อมีความสามารถมาก Ego ก็จะตามมา
โฆษณา