ปี 2567 จะเป็นปีวิกฤติ ของบริษัทเอกชน ที่มีหนี้สูง

เพราะ ปี 2567 จะเป็นปีที่บริษัทเอกชน กู้เงินแล้ว เสียดอกเบี้ยแพงขึ้น
เราเริ่มจะเห็นแล้วว่า ปีนี้ดอกเบี้ยเงินกู้เริ่มแพงขึ้นกว่าปีที่แล้ว
แต่รู้หรือไม่ว่า ในปีหน้า บริษัทเอกชนที่มีหนี้มาก
อาจเสียดอกเบี้ยแพงกว่าปีนี้อีก
ที่มาของเรื่องนี้มีต้นเหตุมาจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล
ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งมาจากหลายปัจจัย
ทั้งดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาที่สูงขึ้น และนโยบายของรัฐบาลไทยเองที่กดดัน
ทำให้อัตราดอกเบี้ยสำหรับบริษัทเอกชนสูงขึ้น
เรื่องนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
  • 78

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา