27 ต.ค. 2023 เวลา 07:47 • ยานยนต์
พาหนะ ที่ไม่สามารถ จดทะเบียนไดั ห้ามใช้ บนถนน ครับ
แม้ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ ก็ห้าม
ตำรวจ หรือ ผู้พบเห็น แจ้งความจับได้ ครับ
โฆษณา