28 ต.ค. 2023 เวลา 08:33 • ความคิดเห็น
บ้านปิ่นเกล้า
ถ้างานวุฒิ ป.ตรี แข่งขันมาก ลองเลือกงานวุฒิ ม.6 หรือไม่จำกัดวุฒิก่อนดีไหม? จะได้มีประสบการณ์ทำงาน คือ...
1. เจ้าหน้าบันทึกข้อมูล (หรือพนักงานธุรการ) ในกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ
2. พนักงานขายประกันรถยนต์ทางโทรศัพท์
3. พนักงานประจำธนาคาร (อาจต้องสอบใบอนุญาตก่อนเพื่อให้เค้ารับ) ประมาณนี้...
โฆษณา