28 ต.ค. 2023 เวลา 08:45 • ความคิดเห็น

รักแท้ต้องไม่แพ้ระยะทาง

บางเคยเคยได้ยินว่า รักแท้มักแพ้ระยะทาง แต่ผมถามว่า ถ้ารักแท้แปลว่าต้องอยู่ด้วยกัน 24 ชม. ทำไมอัตราการหย่าล้างช่วงโควิดจึงสูงครับ? หรือ ทำไมปัจจุบันคนบางกลุ่มถึงเลือกที่จะโสด มากกว่าแต่งงาน กลัวระยะทางมาทำให้รักเปลี่ยนไป ? เลยโสดวนไป แล้วเทคโนโลยีจะไม่ช่วยให้รักทางไกลใกล้ขึ้น?
แม้ระยะทางอาจมีผลต่อความรัก แต่ที่สำคัญที่สุด คือ ใจตอนไกลกันจะหนักแน่นพอไหมมากกว่า
ถ้าจะอ้างว่าตัวไกลใจเลยเหงา มันไม่ฟังดูแปลก มิฉะนั้น คู่รักอยู่ด้วยกันทุกวันต้องไม่หย่าสิครับ ฉะนั้นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการรักษารักแท้จึงไม่เกี่ยวกับระยะทาง - ได้ข่าวมี เทคโนโลยี แต่มันคือ
หัวใจ ❤️ คุณเข้มแข็งพอไหมมากกว่า
ดิฉันเอง
โปรดระลึกไว้เสมอว่า ถ้ารักแท้มีต้นทุนที่สูง ได้แก่ ความอดทน ความเสมอต้นเสมอปลาย และรักเดียวใจเดียว ต้นทุนเหล่านี้จะเปลี่ยนรักธรรมดาให้กลายเป็นรักแท้ เมื่อถึงเวลาที่ใช่
*** อย่ามองระยะทางเป็นอุปสรรค แต่มันจะทำให้รักคุณแกร่งขึ้น ถ้าคุณ 2 คนผ่านไปได้ *** แทนที่เราจะกลัวรักทางไกลเปลี่ยนไปเพราะกายห่างกัน แต่ใจคุณใกล้นะครับ ฉะนั้นอย่าโทษระยะทาง! เพราะรักแท้ต้องไม่แพ้ระยะทาง
โฆษณา