28 ต.ค. 2023 เวลา 10:44 • ความคิดเห็น
ไม่มีอะไรแนะแนวหรอกครับ แค่อยากจะบอกว่า "มีงานทำก็ดีแล้ว" เพราะคนที่จบมาแล้วไม่มีงานทำก็มีอยู่
โฆษณา