คุณขึ้นต้นคำแรกว่าเครียด
ฉะนั้นควรเที่ยวค่ะ
ถ้าลงทุนแล้วไม่ได้เที่ยว
อาจเครียดได้กว่าเดิม
หากเครียด แล้วสมองจะแล่นในการลงทุนได้ยังไง?
  • 2
โฆษณา