30 ต.ค. 2023 เวลา 02:23 • ความคิดเห็น

หลายคนปฏิเสธความเชื่อในเรื่องของกรรม

ไม่เชื่อเรื่องของบุญและบาปเชื่อมั่นในตัวเองเท่านั้น
แต่เดี๋ยวก่อนถ้าเราทุกคนไม่มีกรรมและเกิดมาเป็น
ชาติแรก แล้วทำไมเราจึงไม่เท่ากันทำไมบางคน
ไม่มีแม้แต่ที่ซุกหัวนอนต้องนอนข้างถนน ทำไมบางคน
แขนขาขาดตาบอดทำไมบางคนร่ำรวยบางคนยากจน
1
ก็ในเมื่อคุณเชื่อว่าเราเกิดมาเป็นชาติแรกแล้วอะไร
เป็นตัวกำหนดให้เราต่างกัน?ถ้าไม่ใช่เหตุที่เคยสร้าง
กันมาก่อนแล้วจะอะไรได้ ศาสนาพุทธเป็นศาสนา
แห่งความจริงไม่มีปาฏิหาริย์ไม่มีความบังเอิญไม่มี
อะไรที่หาเหตุผลไม่ได้ เป็นสัจธรรมความจริงเพราะ
1
ธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมชาติแสดงความจริง
ผ่านการเป็นให้เห็น ขึ้นอยู่ที่ใครจะมีปัญญามองทุก
อย่างได้ตรงกับความเป็นจริงได้เท่านั้นเอง...
มูฟวี่แมน....
7
โฆษณา