30 ต.ค. 2023 เวลา 08:10 • ธุรกิจ

Available class for 2024

ห้องเรียนสำหรับ Purchasing และ SME โดยในปี 2024 จะมี class แบบ 3 hr. / 6 hr. เท่านั้น และเพิ่มเติมหัวข้อใหม่ 2 หัวข้อ นั้นคือ
> งานจัดซื้อ เพื่อระบบโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน
(Purchasing for Logistic & Supply Chains)
> จัดซื้อมือสะอาด..ปราศจากคอรัปชั่น (3hr.)
(Clean Purchasing without Corruption)
สำหรับรายละเอียดดูได้ที่ : https://www.tangramconsultant.com/
Anant.V (Tangram Strategic Consultant) MB 089 814 9612
โฆษณา