30 ต.ค. 2023 เวลา 08:36 • ความคิดเห็น
ประเทศไทย
เพราะต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคม เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม
โฆษณา