30 ต.ค. 2023 เวลา 19:18 • ไลฟ์สไตล์
การแต่งกาย สามารถสื่อถึงความคิด บุคลิก ไลฟ์สไตล์ ความชื่นชอบ ของคนๆนั้นได้ส่วนนึง ช่วยในการตัดสินใจเบื้องต้นได้
1
โฆษณา