1 พ.ย. 2023 เวลา 04:03 • ธุรกิจ
โอกาสมากหรือน้อยมิใยสำคัญเท่า
เมื่อเรามีโอกาสแม้น้อยนิดแล้ว
เรารับมือโอบกอดโอกาสนั้นให้
ส่งเสริมสนับสนุนผลักดันให้เรา
ประสบความสำเร็จได้อย่างไร
ไม่เทียบครั้งเทียบโอกาสกับใคร
ชะตาใครก็ของมัน
“นักกระดานโต้คลื่นที่เขี่ยวชาญ
ระดับโลกจะแสดงผลงานที่เยี่ยม
ยอดมิได้เลยหากคลื่นยักษ์”โอกาส”
ไม่ถาโถมเข้ามา
ในทางกลับกันหากคลื่นยักษ์ที่
ท้าทายความสามารถความสำเร็จ
กำลังถาโถมเข้าใส่
แต่นักกระดานโต้คลื่นขาดซึ่ง
ความสามารถความเชี่ยวชาญ
ก็มิอาจรับมือโอกาสที่ยิ่งใหญ่
แม้เพียงครั้งเดียวได้เลย”
แล้วคุณละ เตรียมตัวรึยัง?
โฆษณา