6 พ.ย. 2023 เวลา 03:17 • ความงาม

EP64 "กว่าจะเป็นเครื่องสำอาง" การเจอกันของ(วิทยา)ศาสตร์และศิลป์ โดยเชฟรินคนชิก ๆ

วันนี้ทางนิตยสารสาระวิทย์ ได้รับเกียรติจากคุณสักรินทร์ ดูอามัน หรือเชฟริน ผู้ช่วยวิจัย โรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ นาโนเทค สวทช. จะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวที่น่าสนใจ กว่าจะมาเป็นเครื่องสำอาง มีขั้นตอนอย่างไร แล้ววิทยาศาสตร์กับศิลปะ มาบรรจบรวมกันได้อย่างลงตัว จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสู่ผู้บริโภค
โฆษณา