สถานทูตจีน
มันก็แล้วแต่ว่าคนจีนกลุ่มนั่นสนใจอะไร และมัเงินทุนมากน้อยขนาดไหน ส่วนใหญ่ก็มาค้าขายและอาจมีธุรกิจอื่นแอบแฝงก็ต้องระมัดระวังเจ้าหน้าที่ไทยต้องหูตาไวเพราะคนจีนจะจับกลุ่มกันทำธุรกิจต่างๆเมื่อเขาได้เงินก็กลับประเทศบางคนอาจจะอยู่ห้าปี 10 ปีก็ต้องระวัง ดูถนนรัชดาสิเป็นของจีนไปหมดคนไทย ตามไม่ทันหรอก คนไทยอย่างมากก็ได้เป็นแค่ลูกจ้าง
  • 1
โฆษณา