ต้องแบ่งเป็นสองประเด็นคือมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือไม่และคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่
การลงทุนโดยรัฐหรือเอกชนจะทำให้ GDP เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาการก่อสร้าง เพิ่มการจ้างงานได้ แต่ต้องดูต่อว่าภาระหนี้ที่เกิดขึ้นจะฉุดรั้งการลงทุนของรัฐในอนาคตหรือไม่ ซึ่งถ้าผลตอบแทนการลงทุนไม่คุ้มจะทำให้รัฐติดบ่วงหนี้
ส่วนความคุ้มค่าในการลงทุน ดูจะเป็นปัญหา เพราะในวงการลอจิสติกส์ การทำ double handling ขนขึ้นขนลงสองเที่ยวมันมีค่าใช้จ่าย มูลค่าสินค้าที่จะส่งไปทางอินเดีย ตะวันออกกลางและยุโรปจะมีมากแค่ไหน มีทางเลือกอื่นหรือไม่ เคยมีผลการศึกษาว่าผลไม่ได้คุ้มค่ามาก ถ้าจะเอาเงินจำนวนเดียวกันไปลงทุนด้านอื่นน่าจะคุ้มค่ากว่า
  • 2
โฆษณา