คนเป็นแฟนกันพูดจากหยายคายแบบนี้คือการไม่ให้เกียรติกันครับ เขาใช้คำพูดหยาบคายมาตัังแต่คบกันหรือเปล่า ? เชื่อว่าไม่ เขาเพิ่งจะมาพูดหยาบคายหลังจากคบกัน ถ้าเป็นแบบนี้มันคือสันดาน แต่สันดานแบบนี้มันต้องทำงานร่วมกับสมองมันถึงจะยั้งคิดได้ว่าคำพวกนี้ไม่สมควรเอามสนทนากับคนรัก ยกเว้นเขาคนนี้ไม่มีสมองและมีการศึกษาที่ต่ำ มองในอีกแง่คือมาจาก Family black ground ก็เป็นได้แต่ทัังหมดทัังปวงมันอยู่ที่ความรู้สึกผิดชอบในสมองมากกว่าครับ คุณเดินมาถึงทางเลือกที่ว่า ทน = ไปต่อ
หรือ พอ = เลิกกัน
  • 1
โฆษณา