เงินซื้อไม่ได้หมดทุหอย่างหรอกครับ..ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายอย่างที่เงินซื้อไม่ได้ ยกตัวอย่างคือเงินเอาไปซื้อประกันชีวิตได้ แต่ซื้อความปลอดภัยไม่ได้ครับ money can buy insurance but not safe
money can buy a doctor but not healthy
1
  • 3
โฆษณา