การจะหลุดจากการเป็นหนี้ คือต้องไม่สร้างหนี้เพิ่มและใช้หนี้ให้หมด ในระหว่างที่กำลังใช้หนี้ต้องหยุดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นทำและก่อให้้กิดการใช้จ่าย ถ้าควบคุมได้จนหมดหนี้แล้ว นี่คือทางออกที่มีความสุขที่สุด เชื่อเด่ะ ❤️
โฆษณา