6 พ.ย. 2023 เวลา 04:48 • ความคิดเห็น
ถ้ายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ ก็ไปค่ะ
แต่ถ้าจบไม่ดี เอารถมาลากก็ไม่ไป
โฆษณา