6 พ.ย. 2023 เวลา 16:15 • ความคิดเห็น
เชื่อในการกระทำ และเชื่อในผลกระทบต่อจิตครับ
โฆษณา