8 พ.ย. 2023 เวลา 05:01 • หุ้น & เศรษฐกิจ
ฝึกฝนครับ มี backtest ครับ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงต้องชัดเจน
โฆษณา