8 พ.ย. 2023 เวลา 05:19 • การตลาด

รีวิวหลักสูตร Mini MBA Branding & Communication Management โดยคุณจอย

ทำงานด้านการสร้างแบรนด์โดยตรง มาเรียนแล้วนำไปปรับใช้กับการทำงานจริง ได้เรียนรู้ว่า Branding คือการสื่อสารตัวตนและความรู้สึกของเราให้ลูกค้ารับรู้
โฆษณา