8 พ.ย. 2023 เวลา 19:12 • หุ้น & เศรษฐกิจ
น่าจะต้องเจาะลึกนะ
เหมาะกับส่วนที่ทดแทนมนุษย์ได้
แต่ต้องมีผู้กำกับดูแลรักษาความปลอดภัยเหนือกว่า
ต้องแบ่งส่วนในระบบการเงิน
ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ทดแทนบางส่วนที่ต้องมานั่งเจาะลึกกันเลย
โฆษณา