9 พ.ย. 2023 เวลา 05:16 • หุ้น & เศรษฐกิจ
คนที่ถามแบบนี่แสดงว่ากำลังคิดจะใช้ Ai สินะครับงั้นฟังเรื่องที่ผมจะเล่าดีกว่า
เดิมทีมีทฏษีที่สามารถจัดพอร์ทให้ได้ผลตอบแทนที่ต้องการตลอดเวลาโดยใช้การปรับลดน้ำหนักเงินทุนตามช่วงต่างๆ แต่มีขีดจำกัดที่ว่ามนุษย์ไม่สามารถทำได้ในระดับส่วนบุคคลในเรื่องการจัดการข้อมูล มักจะทำได้ในองค์กรขนาดใหญ่ทำให้มีต้นทุนในการจัดการสูง การเข้ามาของ AI ช่วยให้ลดต้นทุนตรงนี้ลงและระดับบุคคลก็เข้าใกล้ที่จะดำเนินการในระดับนี้ได้คนเดียว
นอกจากนี้ยังมีการพยากรณ์ในระดับ sector ที่แม่นพอควรโดยใส่ปัจจัยมหภาคให้ครบถ้วนและระยะเวลาที่เหมาะสมจะเห็นว่าการดำเนินงานเหมาะสมกับการจัดการเรื่องข้อมูลคุณภาพ แต่ไม่ใช่ว่าจะเก่งในการสร้างข้อมูลวิธีการใหม่ๆมาได้
อย่างการสร้างบัญชีควบคุมที่สามารถแยกการตรวจสอบปัญหาของการดำเนินงานด้วยข้อมูลการเงิน หรือตรวจสอบคว่มผิดปกติจากวิธีนั้น AI ไม่เก่งพอที่จะทำแบบคนได้ครับ (หรือคนอาจจะไม่รู้วิธีที่จะสั่งให้มันเข้าใจในการทำงานนั้น) เท่าที่ผมเข้าใจว่าทำไม่ได้เพราะวิธีนี้ไม่ใช่การตามสากล(สร้างขึ้นเอง)เลยไม่มีความรู้ที่เทียบเคียงได้ว่าต้องใช้อย่างไร การสอนให้เข้าใจทำได้แต่มันจะลืมในแชทอื่นๆหรือเวลาผ่านไป
อาจต้องใช้เครื่องมือที่ทำให้มันรู้จักวิธีนี้เช่น custom instructions ของ chatgpt ที่เหมือนเป็นกฏหรือสิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นตลอดเวลาที่ไม่ขัดกับกฏของระบบอีกทีนึง
โฆษณา