ถ้าอยากมีลูกในอนาคต ทำไมต้องวางแผนตั้งแต่ตอนนี้

หากปล่อยไว้นาน จะทำให้แก้ไขลำบากในภายหลัง
การวางแผนจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ ลงทุนแมนได้ชวน
น.พ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร
กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH
มาให้คำแนะนำเรื่องนี้กัน
  • 8
โฆษณา