10 พ.ย. 2023 เวลา 06:25 • ธุรกิจ
หลักใหญ่ๆรวบตึงมาให้แบบกระชับที่สุด!!
คือมองแบบ inside-out หรือ outside-in ค่ะ
มองแบบ inside-out คือมองตัวเองเป็นที่ตั้ง ตัวเองเก่งอะไร ชำนาญอะไร แล้วสร้างรายได้จากสิ่งที่ตนเก่ง-ชำนาญ แต่ถ้าไม่มีความเก่ง-ความชำนาญอะไรซ๊ากอย่าง ก็ต้องมองแบบ outside-in คือมองในสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ แล้วก็ทำสิ่งนั้นออกมา ทำให้ดีกว่าชาวบ้าน ผลักดันคุณภาพให้อยู่เหนือเส้นมาตรฐาน
ถ้าคุณเป็นตัวท็อปวงการที่คุณอยู่ ลูกค้าจะมาหาคุณเอง แต่ถ้าไม่ใช่เช่นนั้น คุณก็ต้องหาให้เจอว่าโลกต้องการอะไร แล้วสำรวจตัวเองว่า เรามีอะไรที่โลกต้องการ
ส่วนแนวทาง แง่คิด คุณสมบัติ ฯลฯ เสิร์ชคำว่า growth mindset ค่ะ
อ่าน-ทำความเข้าใจ-และลงมือปฏิบัติค่ะ ไม่มีทางลัดค่ะ
โฆษณา