สมองส่วน Old Brain เป็นสมองส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ ที่มีหน้าที่ทำให้ตัวเองอยู่รอดและหลีกเลี่ยงจากอันตราย
ฉนั้นการที่จะออกจาก Comfort Zone สมองส่วนนี้ทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยและอยู่รอดของเรา
  • 2
โฆษณา