10 พ.ย. 2023 เวลา 11:00 • ธุรกิจ

@ ฉลากอัจฉริยะ ที่ว่านี้ จะเป็น RFID (Radio Frequency Identification) หรือเปล่า ! วันที่ 15 Nov

วันที่ 15 Nov นี้ได้รู้กัน พอดี ผมมีการอบรมในหัวข้อ Purchasing for Logistic & Supply Chain นี้ด้วย คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับ
Anant.V Tangram Strategic Consultant
โฆษณา