10 พ.ย. 2023 เวลา 11:53 • ธุรกิจ
หาจุดขายตัวเองให้เจอ สำรวจความสามารถของตัวเองและลับมันให้แหลมคม ไม่ต้องเลียนแบบใครทุกคนมีช่องพลังงานของตัวเอง มั่นใจในความสามารถที่มีและถ่ายทอดมันออกมาตามสไตน์ของตัวเอง
โฆษณา