11 พ.ย. 2023 เวลา 00:05 • ความคิดเห็น
เล่าความไม่สบายใจของเราออกไปแล้วดูท่าทีของเค้าว่าเค้ายินดีรับฟังและรีแอ็คกลับมาอย่างไร?ยินดีรับฟังและร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง?
โฆษณา