11 พ.ย. 2023 เวลา 00:47 • ความคิดเห็น
ใช้การสังเกตุค่ะ ไม่ใช้การทดสอบ.... การทดสอบก็เหมือนความไม่จริงใจอย่างหนึ่ง ... แต่สังเกตุคือดูสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง ดูไปเรื่อยๆ ดูคน ดูเขา ดูเรา.... เราจริงใจไหมก็ต้องดู
ซื่อสัตย์ ไม่โกหก ไม่มีความลับกับเราอาจจะไม่ต้องบอกหมดก็ได้ในเบื้องต้น แต่ถามก็ควรตอบเพราะแปลว่าสงสัยอย่างน้อยควรตอบที่ถาม และเก็บความลับเราได้ ให้ความเป็นส่วนตัวกับเรา ให้พื้นที่ส่วนตัวเรา พูดยังไงทำอย่างนั้น ดูความเสมอต้นเสมอปลาย ที่สำคัญ ดูกันไปนานๆ ตัดสินเร็วไม่ได้เลย.. .. และที่สำคัญอีกอย่าง... เราก็ต้องจริงใจด้วย .... จะให้ใจเขามากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ อย่าโกหก อย่าหลอกลวง อย่าสร้างภาพ เป็นตัวของตัวเอง
1
โฆษณา