ส่วนตัว คิดว่าไม่ขาด
พอใจ พอดี พอเพียง มีครบคะ.
เลยไม่คิดว่าขาด
  • 1
โฆษณา