Hedge or Unhedge

จากสัญญาณ Higher for Longer ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงถูกปกคลุมด้วยความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอย เมื่อพิจารณาเหตุการณ์ในอดีตพบว่าดอลลาร์แข็งค่าจากการที่ดอลลาร์เป็น Safe Haven อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตของ Debt/GDP เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของสหรัฐฯ เป็นเหตุให้ในระยะยาวดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าลง จึงสรุปได้ว่าทาง LH Bank Advisory แนะนำกลยุทธ์ Unhedge สำหรับการลงทุนในระยะสั้น และแนะนำกลยุทธ์ Hedge สำหรับการลงทุนในระยะยาว
บรรยากาศตลาดลงทุนในเดือนพฤศจิกายนเป็นไปในทางผ่อนคลาย หลังตลาดคาดหวัง ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) หยุดขึ้นดอกเบี้ย และผลตอบแทนพันธบัตรทำจุดสูงสุด (Peak yield) ไปแล้ว ทาง LH Bank Advisory เราคาดว่าผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ (Bond Yield) ยังมี Upside อยู่จากโอกาสที่ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ในอนาคต
เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อสหรัฐยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมายที่ 2% ซึ่งทางเรายังไม่ปิดความน่าจะเป็นที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีโอกาสเข้าสู่ภาวะถดถอยจากผลของ Higher for Longer ทำให้กลยุทธ์ Emphasis on Consistency นี้สามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแม้ในยามที่จังหวะตลาดแย่
Exclusive Weekly Report สำหรับนักลงทุนในทุกสัปดาห์
คลิกเพื่อรับข้อมูลแบบ Exclusive https://bit.ly/3u2AmST
  • 2
โฆษณา