12 พ.ย. 2023 เวลา 01:37 • ความคิดเห็น
สำหรับเราไม่ต้องทดสอบคะ ความจริงใจหรือไม่จริงใจจะออกมาเองจากตัวบุคคลนั้น ผ่านพฤติกรรม
โฆษณา