12 พ.ย. 2023 เวลา 18:04 • ครอบครัว & เด็ก
เดี้ยวๆ ความหมายของใครก่อน?
ไม่ใช่ทุกคนที่มีความหมายของชีวิตคือการมีครอบครัวนะครับ
โฆษณา