13 พ.ย. 2023 เวลา 00:46 • ปรัชญา
ถ้าเงินยังจำเป็นและสำคัญ คุณก็ไม่ต้องสนใจเรื่องอื่น
ไม่สนใจ ไม่ใช่การทำใจให้ยอมรับ แต่คือแค่ไม่สนใจ ไม่ให้ค่า ไม่เอาใจไปรองรับ ไม่ให้มากระทบความรู้สึกของเรา รู้จักแยกแยะ รู้จักปกป้องความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง ฯลฯ
ถ้าคุณไม่ได้สามารถขนาดที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้สังคมได้ อย่างน้อยคุณก็ต้องปกป้องตัวเองให้ได้!! อย่าให้สังคมที่คุณบอกว่าแย่นั้น มาเปลี่ยนคุณหรือมาทำร้ายคุณ
จะเอาเงินเป็นตัวตั้ง หรือเอาสังคมเป็นตัวตั้ง พึงพิจารณาว่าสิ่งนั้นเป็นตัวแปรลำดับที่เท่าไหร่ในชีวิตในขณะนั้น
ถ้าบ้านรวย..เงินก็ไม่ใช่ตัวแปรลำดับแรกๆ
ถ้าจิตใจมั่นคง..สังคมก็ไม่มีผล!!
1
โฆษณา