13 พ.ย. 2023 เวลา 00:55 • ครอบครัว & เด็ก
การสร้างความหมายให้ชีวิตตัวเองไม่ได้ขึ้นว่าชีวิตเรามีใครอยู่บ้าง แต่มันคือการรู้ตัวว่า คุณเป็นใคร ต้องทำ และควรทำอะไรบ้างในชีวิต
คนเราเกิดมามีหมวกหลายใบ แตกต่างกัน ทั้งแบบที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลือกไม่ได้ เป็นกติกาข้อบังคับของธรรมชาาติ และแบบที่เราเลือกหามาใส่เอง แต่อย่างน้อยๆ เราควรเกิดมาคู่กับความเป็นคน เป็นหมวกใบแรก และใบใหญ่ที่สุดที่ได้มาพร้อมกับวันที่เราเกิด..... ใช้ชีวิตให้คู่ควรกับความเป็นคนคนหนึ่งที่เกิดมา
ไม่ว่าคุณจะตัวคนเดียว มีใครหรือไม่มีใคร มีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัว... ชีวิตคุณจะมีคุณค่าจะมีความหมายเสมอ... คุณมีตัวเอง.... คุณค่า ความหมายของชีวิตเรา เราสร้างเองไม่ขึ้นกับใคร
มนุษย์ทุกคน เกิดมาเพื่อนเดินทางสู่ความตายเพียงลำพังค่ะ... มีหรือไม่มีใคร สุดท้ายคือตายคนเดียว ความหมายของชีวิตเราก็อยู่ที่เรานี่แหละที่จะสร้างมันขึ้นมาเอง
โฆษณา