ในเมื่อการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ ทำไม่ได้

แล้วทำไมไม่กำหนดเพดาน ค่าจ้างขั้นสูง ไม่ควรเกิน !!! บ้างละ
  • 2
โฆษณา