ผมเชื่ออย่างนี้ว่า..
ปัญหาที่ฆ่าเราไม่ได้จะทำให้เรา"แกร่ง"ขึ้น
อุปสรรคเป็นบันไดให้เราเหยียบถ้าเราจัดการอุปสรรคได้ เราก็สามารถขึ้นที่สูงเพิ่มได้อีก
แต่ขอร้องอย่ามาบ่อย มาซ้อนกัน 😄😄
  • 1
โฆษณา