13 พ.ย. 2023 เวลา 08:11 • ครอบครัว & เด็ก
คงต้องย้อนดูคำนิยาม ของคำว่า "ครอบครัว" ในมุมมอง ทัศนคติ และประสบการณ์ของใครแต่ละคนด้วยหล่ะมั้ง ว่าคิดเห็นกันเป็นอย่างไร?
ส่วนตัวเรา ถ้าคำว่า "ครอบครัว" หมายถึง การอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา พ่อ-แม่-ลูก แล้วสร้างความอบอุ่นภายในบ้าน มีความเข้าใจให้กันและกัน เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน สามัคคีกัน กลมเกลียวกัน พึ่งพากัน : ประสบการณ์ชีวิตเรา ไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นอ่ะ แม้ว่าจะอยู่ด้วยกัน แต่ความสัมพันธ์เหล่านั้นไม่เกิดขึ้น
ถ้าใครจะบอกว่า "ครอบครัว" คือความสมบูรณ์ พ่อ-แม่-ลูก จะสร้างความสมบูรณ์ให้กันและกัน จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม บอกได้เลย ไม่ใช่หรอก
การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว สามารถสร้างลูกให้สมบูรณ์ได้นะ อาจจะไม่ Perfect แต่เป็นคนดี เรียนดี นิสัยดี ไม่เกเร ไม่ออกไปสร้างปัญหาสังคมได้นะ แต่ถ้าอยู่กันเป็นครอบครัวตามคำนิยามของคนอื่นที่ยัดเยียดให้ แล้วลูกต้องเห็นภาพจำ ที่พ่อ-แม่ทะเลาะเบาแว้งกันทุกวัน ตบตี ทรมานกันทุกวัน นั่นไม่ใช่ความสมบูรณ์ของคำว่า "ครอบครัว"
#เราอยากแชร์.
โฆษณา