13 พ.ย. 2023 เวลา 11:06 • ความคิดเห็น
เพราะความโลภ และกิเลส ครับ ขึ้นอยุ่กับความเราจะจัดการกับเขายังไง
โฆษณา