13 พ.ย. 2023 เวลา 12:01 • ปรัชญา
พิจารณาอย่างนิ่งยวดคือ ค่าใช้จ่านและสถานะของการใช้จ่ายในปัจจุบัน และถ้าลดรายได้ลงมากับเวลาที่ลำบากมากขึ้นเพราะควาทรับผิดชอบและทัาทาย
มากขึัน คุณไหวแค่ไหน อย่าถามคนอื่นเพราะไม่มีใครเขาลำบากกับคุณ
โฆษณา