13 พ.ย. 2023 เวลา 14:59 • ครอบครัว & เด็ก
ชึวิตเลือกได้ครับ! สำหรับผมแล้วการมีบุตรคือจุดเริ่มต้นของครอบครัว อยู่ก่อนแต่งคือการศึกษาตวามพร้อมในการมีบุตร ถึงแม้ว่าอาจจะมีการแยกทางกันก็ตาม แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นแก่นสารที่มากนัก สิ่งศักดิสิทย์สร้างบุคคลมาสองเพศคือหญิงและชายซึ่งเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคู่ ก็จะเหลือหนึ่งเพศที่จะต้องเป็นผู้ให้กำเหนิดอนาคตของเด็ก จากความเห็นส่วนตัวแล้ว การมีโอกาสให้กำเหนิดต่างหากที่ยิ่งใหญ่และน่าจะเป็นความหมายที่แท้จริงของมนุษย์ครับ
โฆษณา