14 พ.ย. 2023 เวลา 05:00 • ธุรกิจ

: 190 : ช่วย-ทำที่บ้าน

กุญแจสู่ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
คือ ความฝันร่วมกัน
สิ่งนี้ เป็นความจริงหรือ?
ลองนึกถึงความฝันที่เกิดขึ้นจริง
ในขณะเรามีขณะหลับ
เป็นไปไม่ได้เลยที่ใครสักคน
จะแบ่งปันความฝันนั้นกับเรา
แม้จะมีหลายวิธีที่คนอื่นสามารถ
ตอบสนองต่อความฝันของเรา
หรือเกี่ยวข้องกับความฝันของเรา
แต่ไม่มีใครสามารถฝัน
ถึงความฝันของคนอื่นได้
เมื่อพูดถึงธุรกิจรุ่นต่อรุ่น
หรือความมั่งคั่งรุ่นต่อรุ่น
นี่เป็นแนวคิดสำคัญที่ต้องเข้าใจ
คำถามที่น่าสนใจคือ
เราจะมีวิธีปฏิสัมพันธ์
กับความฝันของเรา
และความฝันของผู้อื่นอย่างไร?
ในบริบทของธุรกิจ
ความฝันมักจะกลายเป็น
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ที่อาจเป็นสิ่งใหม่ หรือนวัตกรรม
จากสิ่งที่มีอยู่แล้วในโลก
สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่า
ผู้อื่นมีปฏิสัมพันธ์
กับความฝันของเราอย่างไร?
และเรามีปฏิสัมพันธ์
กับความฝันของผู้อื่นอย่างไร?
เราสามารถวางตำแหน่งตัวเอง
ให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
และความฝันของพวกเขา
เรายังสามารถสร้างขอบเขต
ว่าคนอื่นมีปฏิสัมพันธ์
กับความฝันของเราอย่างไร?
เพื่อให้แนวคิดนี้ง่ายขึ้น
ลองนึกถึงว่าเรามีปฏิสัมพันธ์
กับความฝันของผู้อื่นอย่างไร?
และคนรอบข้างมีปฏิสัมพันธ์
กับความฝันของคุณอย่างไร?
1.ผู้ดูถูก
คนที่ดูถูกเหยียดหยาม
จะได้ยินความฝันของเรา
และชี้ให้เห็นถึงปัญหา
ที่เป็นไปได้ทั้งหมดอย่างรวดเร็ว
การดูถูกเหยียดหยามความฝัน
ไม่ได้เป็นเพียงแง่ลบเท่านั้น
แต่ยังพยายามขัดขวาง
ไม่ให้เราไล่ตามความฝันด้วย
คนดูถูกอาจเชื่อว่าเขาหรือเธอ
กำลังช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลา
ความพยายาม และทรัพยากร
ในการไล่ตามความฝันของเรา
ข่าวดีก็คือ มีความฝัน
เพียงไม่กี่ความฝันที่รอด
จากสภาพแวดล้ม
ของการดูถูกเหยียดหยาม
อย่างต่อเนื่อง
2.ผู้รับฟัง
ผู้รับฟังความฝันไม่ได้เป็นผลลบ
ต่อความฝันของเรา
แต่เขาหรือเธอ
จะไม่ช่วยตามความฝันของเรา
ผู้รับฟังความฝันจะฟังเรา
เมื่อเราพูดถึงความฝัน
แต่พวกเขาก็ไม่ได้มองหาวิธี
ที่จะช่วยเราทำความฝันนั้น
ให้สำเร็จเช่นกัน
“ถ้าเป็นสิ่งที่เธออยากทำจริง ๆ
ฉันจะไม่ขวางทางเธอนะ“
ผู้รับฟังความฝัน
อาจเป็นพ่อแม่
หรือคู่สมรสที่รักเรา
แต่ไม่จำเป็นต้องรัก
ความฝันของเรา
นักฝันที่ประสบความสำเร็จ
สามารถได้รับประโยชน์
จากผู้รับฟังความฝันได้
เนื่องจากความฝันส่วนใหญ่
ต้องการทักษะการขายในบางจุด
เพื่อที่จะได้เห็นแสงสว่างของมัน
หากเราสามารถเปลี่ยน
ผู้รับฟังความฝัน
เป็นผู้สนับสนุนได้
นั่นเป็นสัญญาณที่ดี
ถึงความเป็นไปได้ของความฝัน
3.ผู้กำกับ
ผู้กำกับความฝันไม่รู้สึกอะไร
เกี่ยวกับความฝันของเรา
ตัวอย่างที่ดีของสิ่งนี้ คือ
ธุรกิจครอบครัวรุ่นต่อรุ่น
ซึ่งเริ่มต้นโดยผู้ก่อตั้งรุ่นแรก
รุ่นที่ประสบความสำเร็จ
อาจไม่มีความรักในธุรกิจ
แต่พวกเขาเห็นว่าธุรกิจนี้
สร้างรายได้จำนวนมาก
และทำให้ครอบครัวอยู่รอด
ด้วยความสำเร็จทางการเงิน
ของความฝันดั้งเดิม (รุ่นแรก)
ทำให้ผู้กำกับความฝัน
มักไม่มีความมุ่งมั่น
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เนื่องจากขาดความหลงใหล
4.ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุนความฝัน
มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือเรา
ในการไล่ตามความฝันของเรา
อาจเป็นคำพูดยืนยันง่าย ๆ
หรือความช่วยเหลือที่มากขึ้น
ในด้านเวลา ทรัพยากร พรสวรรค์
หรือความสัมพันธ์ที่จะช่วยให้เรา
บรรลุความฝัน
คนเหล่านี้
มักจะมีความคิดที่เปี่ยมล้น
และมองว่าการไล่ตามความฝันนั้น
สำคัญต่อเราแค่ไหน
5.ผู้อุปการะ
ผู้รับอุปการะความฝันนั้น
ใกล้เคียงกับคนที่มีความฝันร่วมกัน
บุคคลนี้มองเห็นภาพของเรา
ด้วยความบริสุทธิ์ และตัดสินใจ
รับเอาความฝันมาเป็นของตนเอง
เขาหรือเธออาจหาวิธีส่วนตัว
ในการทำให้ความฝันเป็นของตนเอง
และแม้แต่ปรับปรุงแนวคิดดั้งเดิม
ด้วยการดัดแปลง หรือพัฒนา
.
.
.
แล้วทำไมความฝันถึงสำคัญ?
ต่อธุรกิจครอบครัว
ความฝันมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ต่อความสุขของทุกคน
ความฝันช่วยให้เราเชื่อว่า
บางสิ่งเป็นไปได้มากกว่านั้น
ความฝันสามารถทำให้เรา
ลุกจากเตียงในตอนเช้า
ความฝันเป็นทางออก
ของพลังงานที่มากเกินไป
และความคิดสร้างสรรค์
ความฝันอันทรงพลัง
สร้างความสวยงาม
ให้ความกระจ่าง และพัฒนาเรา
ในฐานะปัจเจกบุคคล
และสามารถรวมเราเข้ากับผู้อื่น
ในขณะที่เราคิด
เกี่ยวกับระยะต่าง ๆ ของความฝัน
โปรดพิจารณาด้วยว่า …
คำพูดและทัศนคติของเรา
ส่งผลต่ออนาคตของความฝัน
และความสัมพันธ์ของเรา
กับผู้อื่นอย่างไรบ้าง?
ความฝันสามารถถูกบ่มเพาะ
หรือทำให้หายใจไม่ออกก็ได้
เรามีปฏิสัมพันธ์กับความฝัน
ของสมาชิกครอบครัวอย่างไร?
และพวกเขาโต้ตอบ
กับความฝันของเราอย่างไร?
และพิจารณาว่า
เราจัดสรรเวลาอย่างไร?
กับสมาชิกครอบครัวแต่ละคน
สถานที่ที่เราใช้เวลาของเรา
ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว
ของความฝันของเรา
ตั้งแต่ความทะเยอทะยาน
แรงบันดาลใจ หยาดเหงื่อ
ไปจนถึงการทำให้เป็นจริง
และฝันต่อไป!!!
#ช่วยทำที่บ้าน
#ธุรกิจครอบครัว
#FamilyBusiness
#Family #Business
#ธุรกิจ #ครอบครัว
#ธุรกิจกงสี #กงสี
#กุญแจ #ความต่อเนื่อง
#สมาชิกครอบครัว
#ญาติพี่น้อง
#ความฝัน
#ดูถูกเหยียดหยาม
#รับฟัง #กำกับ
#สนับสนุน #อุปการะ
#ความสัมพันธ์ #ปฏิสัมพันธ์
#คำพูด #ทัศนคติ
: Pictures Resource :
Photo by Ries Bosch on Unsplash
โฆษณา