คุณประสงค์จะสนใจ"ขี้"ฉันใด
ก็ทำเช่นนั้นกับคนToxic
โฆษณา