14,905 คือจำนวนผู้บริจาคอวัยวะ ที่เสียชีวิตในสหรัฐอเมริกา ปี 2021
แต่รู้หรือไม่ว่าอวัยวะที่ไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้ นั้นมีจำนวนไม่น้อยเลย
- ปอดจำนวน 12,213 หรือ 82% ไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้
- หัวใจจำนวน 10,794 หรือ 72% ไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้
- ตับจำนวน 5,980 หรือ 40% ไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้
เห็นข้อมูลแล้วหลายคนน่าจะตกใจ โดยสาเหตุที่เป็นแบบนี้นอกจากจะเกิดจากปัจจัยร่างกายของแต่ละคน อีกหนึ่งสาเหตุสำคัญคือ อุปกรณ์เก็บอวัยวะในปัจจุบันไม่ได้มีประสิทธิภาพมากพอ
จากเรื่องนี้ทำให้มีคนกลุ่มหนึ่งเห็นโอกาสในการแก้ปัญหาและสร้างเป็นธุรกิจนั่นคือ TransMedics บริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่เข้ามายกระดับนวัตกรรมปลูกถ่ายอวัยวะ
บริษัทนี้มีความน่าสนใจอย่างไร ? Dime! จะสรุปให้ฟัง
ก่อนอื่นขอเล่ากระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้เห็นภาพชัด ๆ
1. เริ่มเมื่อผู้บริจาคอวัยวะนั้นเสียชีวิต โดยที่สมองตายแต่อวัยวะสามารถใช้งานได้ปกติ โรงพยาบาลจะทำการติดต่อไปยังฝั่งผู้ป่วยให้รับทราบว่า มีอวัยวะที่พร้อมปลูกถ่ายแล้ว
2. หลังจากนั้นทีมแพทย์ที่ผ่าตัดปลูกถ่ายจะเดินทางไปโรงพยาบาลที่ผู้บริจาคตั้งอยู่ เพื่อไปเก็บอวัยวะออกจากร่าง
3. ทำการขนส่งอวัยวะกลับไปยังโรงพยาบาลที่ผู้รับอยู่ ซึ่งบางครั้งระยะทางระหว่างผู้บริจาคและผู้รับอาจอยู่ห่างกันถึง 200 - 300 กิโลเมตร
อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ที่ใช้เก็บอวัยวะคือ Cold Storage ที่มีหน้าตาคล้ายกระติกน้ำแข็ง โดยปกติแล้วอุปกรณ์นี้จะสามารถเก็บรักษาอวัยวะที่พร้อมปลูกถ่ายได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น ยังไม่นับเรื่องประสิทธิภาพของอวัยวะที่เสื่อมลงอีก
และด้วยข้อจำกัดระยะทาง เวลา รวมถึงเครื่องมือ เลยทำให้เกิดเครื่อง TransMedics Organ Care System ขึ้นมาในการแก้ปัญหาเหล่านี้นั่นเอง
TransMedics Organ Care System คืออะไร ?
TransMedics Organ Care System หรือ OCS เป็นอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายอวัยวะ ที่กลไกของเครื่องถูกจำลองมาจากการทำงานของร่างกายมนุษย์ สำหรับรักษาสภาพอวัยวะให้สภาพดีและอยู่ได้นานที่สุด
โดยอุปกรณ์นี้จะมีเทคโนโลยีควบคุมการไหลเวียนของเลือด รักษาอุณหภูมิ รวมถึงมีให้ออกซิเจนและสารอาหารที่จำเป็นแก่อวัยวะนั้น ๆ ด้วย
ซึ่งการทำแบบนี้ทำให้ยืดสภาพของอวัยวะที่พร้อมปลูกถ่ายได้นานกว่าเดิม ที่จะมีเวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นที่อวัยวะสามารถนำไปใช้งานได้ต่อ
จุดแข็งอีกอย่างของ OCS คืออุปกรณ์นี้สามารถตรวจสอบอวัยวะได้แบบเรียลไทม์ตลอดเวลา ช่วยให้แพทย์ปรับแต่งอวัยวะให้เข้ากับผู้รับบริจาคได้ง่ายขึ้น
ปัจจุบัน Transmedics มีอุปกรณ์ดูแลอวัยวะ 3 ประเภท ได้แก่ปอด หัวใจและตับ
แล้วผลลัพธ์ของ OCS เป็นอย่างไร ?
OCS สำหรับปอด สามารถเก็บรักษาอวัยวะให้พร้อมปลูกถ่ายได้ 87%
ขณะที่อุปกรณ์เก็บอวัยวะแบบดั้งเดิมทำได้เพียง 18%
OCS สำหรับหัวใจ สามารถเก็บรักษาอวัยวะให้พร้อมปลูกถ่ายได้ 81%
ขณะที่อุปกรณ์เก็บอวัยวะแบบดั้งเดิมทำได้เพียง 28%
OCS สำหรับตับ สามารถเก็บรักษาอวัยวะให้พร้อมปลูกถ่ายได้ 89%
ขณะที่อุปกรณ์เก็บอวัยวะแบบดั้งเดิมทำได้เพียง 0%
จากข้อมูลก็คงพอสรุปได้ว่า การมาของ TransMedics Organ Care System สามารถช่วยมาเติมเต็มด้านอุปทานของอวัยวะที่บริจาคได้อย่างจริง ๆ
เมื่อเล่าถึงตัวผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ก็ต้องมาเล่าถึงส่วนธุรกิจกันสักหน่อย
โดยบริษัทจะมีรายได้มาจากการขายเครื่อง, การขายน้ำยา และให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายอวัยวะ
ผลประกอบการเป็นอย่างไร ?
ปี 2563 รายได้ 25.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปี 2564 รายได้ 30.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปี 2565 รายได้ 93.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
9 เดือนแรกปี 2566 รายได้ 160.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จะเห็นได้ว่า รายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทยังขาดทุนอยู่
โดยปี 2565 บริษัทขาดทุน 36.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขณะที่ 9 เดือนแรกปี 2566 บริษัทขาดทุน 29.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ดังนั้นเราก็ต้องคิดต่อว่ามูลค่าบริษัทสะท้อนผลประกอบการในอนาคตไปแล้วหรือยัง และบริษัทจะสามารถพลิกขาดทุนเป็นกำไรได้เมื่อไร เพราะต้องไม่ลืมว่าสุดท้ายแล้วราคาหุ้นจะขึ้นหรือลง ขึ้นอยู่กับกำไรของบริษัท
และหากสนใจเป็นเจ้าของบริษัทผู้ยกระดับนวัตกรรมปลูกถ่ายอวัยวะ สามารถลงทุนในหุ้น TMDX ผ่านแอป Dime! ได้เลย
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือซึ่งปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ที่มา IR transmedics ณ วันที่ 13 พ.ย. 66
════════════════════                              
#เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน                              
════════════════════                              
Dime! เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องสนุก เพื่อความสุขอย่างเท่าเทียมของทุกคน
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Dime! ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0007-02
ติดตามเราในช่องทางต่าง ๆ ได้ที่
Facebook - https://www.facebook.com/dimeinvest                              
Instagram - https://www.instagram.com/dime.finance                      
Twitter - https://twitter.com/dimefinance                           
TikTok - https://www.tiktok.com/@dime.finance                              
LINE -  https://lin.ee/4W7j4nG                                    
#การเงิน #การลงทุน #หุ้นสหรัฐ #TMDX #ไดม์ #Dime #Dimeออมได้ลงทุนดี                 
-----                           
อ้างอิง    
7 ถูกใจ
384 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 7
    โฆษณา