น่าจะต้องรู้สึกกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันมากกว่า ถ้าเป็นเด็กวัดแล้วทำให้ชีวิตประสบ'ความสำเร็จในทางที่ดี'ก็ไม่เห็นจะมีอะไรที่จะพูดถึงอดีตไม่ได้
2
คนใหญ่คนโตในบ้านเมืองนี้ที่น่าเคารพ หลายคนก็พูดออกเต็มปากว่าในอดีตก็เป็นเด็กวัด
  • 1
โฆษณา