15 พ.ย. 2023 เวลา 06:27 • หุ้น & เศรษฐกิจ

สรุปหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดิจิทัลวอลเล็ตและ e-Refund

โครงการดิจิทัลวอลเล็ตและ e-Refund  ทำให้เกิดการกระตุ้นการบริโภคในระยะสั้น โดยมีข้อสังเกตคือ
1. การใช้จ่ายผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ที่ประมาณการไว้ 5 แสนล้านบาท สูงกว่า e-Refund ที่ประมาณการไว้ 1.85 แสนล้านบาท
2. โครงการดิจิทัลวอลเล็ตใช้จ่ายภายในอำเภอภูมิลำเนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงน่าจะได้รับผลกระทบเยอะที่สุด เพราะกว่า 33% ของประชากรไทยมาจากภาคนี้
 
3. e-Refund ให้ค่าลดหย่อนจากการซื้อสินค้า 50,000 บาท อาจจะใช้จ่ายไม่ได้สูง เพราะ 89% ของผู้เสียภาษีมีรายได้ต่ำกว่า 62,500 บาทต่อเดือน ซึ่งหมายความว่า ผู้มีรายได้น้อยคงจะไม่ได้ยื่นหักภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
KKPS มองว่าหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการเหล่านี้คือ CPALL, CPAXT และ GLOBAL
- CPALL มีร้านค้า 7-11 ในทุกอำเภอ
- CPAXT เห็นยอดขายดีขึ้นจากลูกค้าหลักอย่างโชว์ห่วย เพราะมีคนใช้จ่ายผ่านดิจิทัลวอลเล็ตมากขึ้น
- GLOBAL มีจำนวนสาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเยอะ
สำหรับ CRC และ HMPRO จะได้รับประโยชน์น้อยกว่า  เพราะสาขาส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1
ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือซึ่งปรากฏขณะจัดทำซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ที่มา : เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของ บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดทำบทวิเคราะห์แทน KKP Dime และ KKP Dime ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำบทวิเคราะห์ดังกล่าวแต่อย่างใด | ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 66
════════════════════                             
#เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน                             
════════════════════                             
Dime! เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องสนุก เพื่อความสุขอย่างเท่าเทียมของทุกคน
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Dime! ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0007-02
ติดตามเราในช่องทางต่าง ๆ ได้ที่
Facebook - https://www.facebook.com/dimeinvest                             
Instagram - https://www.instagram.com/dime.finance                     
Twitter - https://twitter.com/dimefinance                          
TikTok - https://www.tiktok.com/@dime.finance                             
LINE -  https://lin.ee/4W7j4nG                                   
#การเงิน #การลงทุน #หุ้นไทย #CPALL #CPAXT #GLOBAL #ดิจิทัลวอลเล็ต #eRefund #ไดม์ #Dime #Dimeออมได้ลงทุนดี                
-----                          
อ้างอิง      
บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
โฆษณา